בית קשב‏ > ‏

רגע קשב

קישורים לקטעי וידאו וטקסט, הפניות ליצירות שונות המדברות אל הלב:

~ ~ ~

רגע קשב

הבה נפנה רגע להקשיב –

ממש להיות ובאמת להקשיב;


a Moment of Now

let us take a moment to listen –

to be with what-is and truly listen;

[... continue reading]