בית קשב‏ > ‏ספרים‏ > ‏

מתן משוב לספרים

באפשרותך לחלוק התרשמותך בעקבות קריאת הספר - נשמח לקבל משוב: 
מה דיבר אל ליבך בספר שקראת? מהן המתנות שקיבלת ומהם האתגרים שפגשת?
מה למדת וכיצד הדברים רלוונטיים לחייך? ומה עוד את/ה מבקש/ת לשתף?

[המשוב יכול להיות קצר ותמציתי, או יותר מפורט; והוא יכול להינתן בשמכם המלא או בעילום שם, אם כך תעדיפו]