בית קשב‏ > ‏

דאנה Dana

ב-"בית קשב" אנחנו שמחים להגיש שפע של כתבים, שיחות, תרגומים, סדנאות, ועוד ...
ולהציע אפשרות למידה, דרך של התבוננות קשובה.
נודה לך אם באפשרותך לתמוך בעשייה זו ולתרום לה כדי לקיים אותה: 

נתינה בנדיבות-לב (דאנה Dana),
לתמיכה בפעילויות "בית קשב",
תתקבל בברכה ובהכרת תודה
נתינה בנדיבות-לב Dana

נתינה בנדיבות-לב היא נתינה בלב שלם, נתינה חופשייה המכבדת את הנותן ומכבדת את המקבל. חופשיים לתת, חופשיים לקבל, ללא תנאים. כמו עץ השופע מצילו ומפרחיו ומפירותיו, ומעניק מטובו לכולם - ללא אפליה, ללא תנאים - כך היא הנתינה, וכל אחד חופשי לקבלה. וכל אחד חופשי גם לתת, להשקות ולהזין ולדשן את העץ, כך שימשיך להניב ולשפוע עבור כולם, עבור עצמנו ועבור אחרים.

נתינה בנדיבות-לב היא נתינה הדדית: נותן הנותן, ונותן גם המקבל; מקבל המקבל, ומקבל גם הנותן. המורה מקבל תמיכה מהמשתתפים בסדנה כך שיתאפשר קיום סדנאות נוספות במתכונת דומה, והמשתתפים נתמכים על-ידי הלמידה והנתינה של המורה. הנותן מקבל והמקבל נותן: הנותן והמקבל מזינים ותומכים, ניזונים ונתמכים, בהדדיות ללא תנאים.

נתינה בנדיבות-לב היא אפשרות והזדמנות, היא אינה עסקה עם מחיר נקוב ושער חליפין קבוע אלא נתינה חופשייה, באהבה ובשמחה. הנתינה פתוחה ומזמינה ונגישה לכולם, ללא תנאים, וכל אחד מהמשתתפים מקבל ונותן בנדיבות-לב, על-פי רוחב ליבו ועומק כיסו, בהתאם ליכולתו ולמצבו בחיים.

נתינה בנדיבות-לב היא מתנה: כאשר אנחנו נותנים לאחרים, לעצמנו אנחנו נותנים. כאשר הלב פתוח לנתינה, כבר אנחנו מקבלים; כאשר הלב פתוח לקבלה, באופן טבעי נובעת הנתינה.