בית קשב‏ > ‏סדנאות‏ > ‏

מפגשי מדיטציה אקטואלית

מדיטציה אקטואלית

   מפגשי התבוננות ומעורבות קשובה


מפגשי "מדיטציה אקטואלית" הם מרחב דיון בו נוכל ללמוד ולבחון את המציאות האקטואלית במבט קשוב – להטיל ספק בתפיסת המציאות המקובלת, להתבונן בסימן שאלה על העמדות והרעיונות שלנו ולהשתחרר לחופשי מההשקפות הרגילות. הכוונה היא להבין את שורשי המאבק שלנו עם עצמנו וביננו לבין אחרים, ולפתוח אפשרויות חדשות להתייחסות ולפעולה. הדגש במפגשים הינו על ההתבוננות וההבנה, שמביאות לקבלת אחריות ויכולות לבוא לידי ביטוי בכל דרך פעולה, בכל רובד ובכל היבט של החיים.


המפגשים כוללים מדיטציה של תשומת-לב, שיחה וחקירה משותפת

בהתייחס  לנושאים מהמציאות העכשווית הישראלית.

  

המציאות הישראלית רוויה במאבקים פנימיים וחיצוניים, ובנושאים פוליטיים-חברתיים הנוגעים לחיים של כולנו: שאלות של לאום, דמוקרטיה, זכויות אדם וחופש ביטוי; מאבקים בין-תרבותיים – בין-עדתיים, יהודים וערבים, דתיים וחילונים; אפליה כלפי אוכלוסיות שונות בחברה, ביטויי גזענות ואלימות כלפי יחידים וקבוצות; והסכסוך הציוני-פלסטיני.

החברה הישראלית מפולגת ומפוצלת, אולם החיים שלמים – החיים אינם נפרדים, כולנו משפיעים ומושפעים – מה שאנחנו אומרים ועושים, או נמנעים מלומר ולעשות, משפיע על הסביבה ועל אחרים; מה שקורה לאנשים ולטבע סביבנו משפיע עלינו. כאשר אנחנו מבינים כי יש תלות הדדית ביננו לבין העולם וביננו לבין אחרים, הלב מתעורר בתחושה של קבלת אחריות ורצון לפעולה; הלב מתעורר בכמיהה לחיים של שלום עבור עצמנו ועבור מי שחיים לצדנו – חיים ללא פגיעה ואלימות, חיי חופש וצמיחה של אדם עם עצמו ובין אנשים, קבוצות ולאומים שונים.  

מדיטציה היא אפשרות להיות בשלום עם העולם בו אנחנו חיים כבר במקום ובזמן הנוכחיים, בכל רגע בו אנחנו פוגשים את הקונפליקטים והשאלות הבוערות בקשב-לב. המדיטציה אינה מקום מרוחק ומנותק מהחיים, אלא נהפוך הוא – המדיטציה היא מפגש עם החיים כפי שהם מתרחשים כאן ועכשיו, בתוכנו ומסביבנו; היא הזדמנות להתבוננות פנימית על-מנת להבין את עצמנו ואת האופן בו אנחנו מתייחסים לחיים, להכיר את תהליכי החשיבה והרגש המתבטאים בגוף ובנפש, ולהבין את התגובות שלנו כלפי המתרחש. מתוך הוויית המדיטציה נוכל לגשת אל הנושאים האקטואליים באופן מכיל ובהתבוננות חדשה ורחבה על המציאות – על עצמנו, ועל האנשים איתם אנחנו חולקים מרחב חיים משותף.

 

פרטים על המפגשים – בקרוב...