פשוט להיות, באמת לגלות

8 שיחות מתוך סדנת מדיטציה לא-דואלית:

פשוט להיות, באמת לגלות


~~~~~~~~~


~~~


~~~


~~~


~~~


~~~