לפגוש את החיים בלב המצב האנושי

4 שיחות מתוך סדנת מדיטציה לא-דואלית:

לפגוש את החיים בלב המצב האנושי


~~~~~~


~~~


~~~