להיות מדיטציה ללא בחירה

 4 שיחות מתוך סדנת מדיטציה לא-דואלית:

להיות מדיטציה ללא בחירה


~~~~~~


~~~


~~~