מדיטציה לא-דואלית כדרך חיים

3 שיחות מתוך סדנת מדיטציה לא-דואלית:


מדיטציה לא-דואלית כדרך חיים

[שימו לב: ההקלטות משלוש השיחות של סדנה זו הן באיכות ירודה]


~~~~~~


~~~