בית קשב‏ > ‏

שיחות

(1) ללמוד מדיטציה לא-דואלית (33 דקות)

(2) הזמנה לפגישה במרחב הוויה (29 דקות)

(3) מדיטציה של הוויה שלמה (26 דקות)

(4) להיות מדיטציה ללא בחירה (34 דקות)

(5) להיות מדיטציה של אי-עשייה (44 דקות)

(6) שיח פתוח לשאלות (41 דקות)

(7) לחיות מדיטציה לאור השאלה (34 דקות)

(8) מדיטציה של שאלה קשובה (32 דקות)


לפגוש את החיים בלב המצב האנושי:

(1) לפגוש את העובדה של הרגע הזה (9 דקות)

(2) גישה של פגישה עם הפחד הראשוני (27 דקות)

(3) ללמוד מדיטציה, לפגוש את החיים (56 דקות)

(4) שיח פתוח לשאלות (32 דקות)


ללמוד מדיטציה לא-דואלית:

(1) ללמוד מדיטציה, לפגוש את החיים (16 דקות)

(2) ללמוד להיות מדיטציה בלב החיים (33 דקות)


להיות מדיטציה ללא בחירה:

(1) ללמוד כאן ועכשיו את החיים (36 דקות)

‏‏(2) החופש פשוט להיות קשובים (47 דקות)

‏‏(3) שיח פתוח לשאלות (39 דקות)

(4) התבוננות שלמה ללא מטרה (62 דקות)


לחיות מדיטציה לאור השאלה:

(1) פשוט להיות התבוננות שלמה (21 דקות)

(2) פשוט להיות ללא בחירה במטרה (23 דקות)

(3) לחיות בגישה של שאלה פתוחה (44 דקות)

(4) לגלות את השאלה של החיים (16 דקות)

(5) שיח פתוח לשאלות (45 דקות)


מדיטציה לא-דואלית כדרך חיים:

(1) ללמוד מדיטציה לא-דואלית (23 דקות)

(2) פשוט להיות מדיטציה ללא בחירה (40 דקות)

(3) לחיות מדיטציה לאור השאלה (35 דקות)