בית קשב‏ > ‏

תרגומים / אחרים
הספר "חופן של עלים" כולל שפע של דרשות,
ותרגולים וכתבים נוספים מהמסורת הבודהיסטית; וביניהם:

חמש התזכורות

חמשת תרגולי תשומת-הלב

ארבעה-עשר תרגולי תשומת-הלב

לקרוא בשמות הבודהיסאטוות

להתבונן לעומק הדברים בהבנה שלמה / תיק נהאט האן

"להכות בטרור" / תיק נהאט האן

The Core Of The Teachings / J. Krishnamurti

A Journey Together / J. Krishnamurti
On Aloneness And Choice / J. Krishnamurti 
I Learned This, At Least / H. D. Thoreau
I Didn't Speak Out / Martin Niemoller

אל תחזור לישון / רומי
Don't Go Back To Sleep / Rumi

להתעורר אל הרגע הזה / אקהרט טולה
Awakening Into The Now / Eckhart Tolle

Autobiography In Five Short Chapters / Portia Nelson

Beyond the Bend in the Road / Fernando Pessoa

*   *   *
רחוב אחד, שני מקומות / יעקב רז