חמש התזכורות

חמש התזכורות

 

בדרך הטבע, אני אזדקן  - אין מנוס מזקנה.

 

בדרך הטבע, אני אחלה  - אין מנוס ממחלה.

 

בדרך הטבע, אני אמות  - אין מנוס ממוות.

 

בדרך הטבע, כל היקר לי והאהוב עלי ישתנה  - אין מנוס מפרידה.

 

מעשי הם רכושי היחיד, הם הקרקע מתחת לרגלי  - אין מנוס מתוצאות מעשי.

 

 (the Five Remembrances)