חמשת תרגולי תשומת-הלב

חמשת תרגולי תשומת-הלב

1.  בהיותי ער/ה לסבל הנגרם בשל הרס חיים, אני מתחייב/ת לטפח חמלה וללמוד דרכים להגן על החיים של אנשים, בעלי חיים, צמחים ומחצבים. מנוי וגמור עימי לא להרוג, לא להניח לאחרים להרוג ולא לתמוך בכל הרג בעולם, לא במחשבתי ולא באורח חיי.

2. בהיותי ער/ה לסבל הנגרם בשל עושק, אי-צדק חברתי, גניבה ודיכוי, אני מתחייב/ת לטפח טוב-לב וללמוד דרכים לפעול למען אושרם של אנשים, בעלי חיים, צמחים ומחצבים. אני אתרגל נדיבות בחולקי את זמני, מרצי ומשאבי החומריים עם אלה הזקוקים להם. מנוי וגמור עימי לא לגנוב ולא להחזיק ברשותי דבר השייך לאחרים. אכבד את רכושם של אחרים, אך אמנע מהם להיבנות מסבלם של בני-אדם או של מינים אחרים עלי אדמות.

3. בהיותי ער/ה לסבל הנגרם בשל התנהגות מינית בלתי-נאותה, אני מתחייב/ת לטפח אחריות וללמוד דרכים להגן על שלומם ועל שלמותם של יחידים, זוגות, משפחות והחברה כולה. מנוי וגמור עימי לא להיות מעורב/ת ביחסי-מין ללא אהבה ומחויבות ארוכת-טווח. כדי לשמור על אושרי ועל אושרם של אחרים, מנוי וגמור עימי  לכבד את התחייבויותי ואת התחייבויותיהם של אחרים. אעשה ככל יכולתי להגן על ילדים מפני ניצול מיני, ולמנוע את פירוקם של זוגות ומשפחות בשל התנהגות מינית בלתי-נאותה.

4. בהיותי ער/ה לסבל הנגרם בשל דיבור ללא תשומת-לב וחוסר-היכולת להקשיב לאחרים, אני מתחייב/ת לטפח דיבור באהבה והקשבה עמוקה כדי להביא שמחה ואושר לאחרים ולהקל עליהם את סבלם. ביודעי שמילים יכולות ליצור אושר או סבל, אני מתחייב/ת לדבר בכנות, במילים המשרות בטחון-עצמי, שמחה ותקווה. אני לא אפיץ ידיעות אותן אינני יודע/ת בוודאות, ולא אבקר או אגנה דברים שאינני בטוח/ה בהם. אמנע מלהביע מילים העלולות לזרוע מחלוקת, או להביא משפחה וקהילה לידי פירוד. אעשה כל מאמץ לפייס וליישב כל סכסוך, קטן ככל שיהיה.

5. בהיותי ער/ה לסבל הנגרם בשל צריכה ללא תשומת-לב, אני מתחייב/ת לטפח בריאות בגוף ובנפש לעצמי, למשפחתי ולחברה בה אני חי/ה על-ידי אכילה, שתייה וצריכה בתשומת-לב. אני מתחייב/ת לצרוך רק מוצרים שישמרו על שלום, שמחה ואושר בגופי ובהכרתי, ובגוף ובהכרה הקיבוציים של משפחתי ושל החברה כולה. מנוי וגמור עימי לא לצרוך אלכוהול או כל חומר משכר אחר ולא לצרוך מאכלים או מוצרים רעילים אחרים, כמו סוגים מסוימים של תכניות טלוויזיה, כתבי-עת, ספרים, סרטים ושיחות. אני ער/ה לכך שהשחתת גופי והכרתי ברעלים אלו משמעותה בגידה בהורי, בחברה בה אני חי/ה, בכל דורות העבר ובדורות הבאים. כדי לשנות מן היסוד אלימות, פחד, כעס ומבוכה בתוכי ובחברה, אבחר באורח-חיים הכולל צריכה בתשומת-לב, עבורי ועבור החברה. אני  מבין/ה שצריכה נכונה הכרחית ומכרעת למען התמרה אמיתית, בעצמי ובחברה כולה.