לקרוא בשמות הבודהיסאטבות (לקרוא לאהבה שבליבנו)

לקרוא בשמות הבודהיסאטבות

(לקרוא לאהבה שבליבנו)

 

אנו קוראים בשמך, אבאלוקיטאשבארא -

אנו קוראים לחמלה הגדולה שבליבנו:

 

אנו שואפים ללמוד את הדרך להקשיב

כדי לעזור בהקלת הסבל בעולם.

אנחנו נתרגל הקשבה בתשומת-לב מלאה

ובלב פתוח לרווחה.

נשב ונקשיב ללא כל דעה קדומה.

נשב ונקשיב ללא כל שיפוט או תגובה.

נשב ונקשיב כדי להבין.

נשב ונקשיב בתשומת-לב,

כך שנוכל באמת לשמוע את דברי הזולת,

גם את מה שלא נאמר מפורשות.

אנחנו יודעים שדי בהקשבה עמוקה

כדי להקל רבות מהכאב ומהסבל של הזולת.

 

 

אנו קוראים בשמך, מאנג'ושרי -

אנו קוראים להבנה העמוקה שבליבנו:

 

אנו שואפים ללמוד את הדרך לשכון בשקט ובשלווה,

ולהתבונן עמוקות אל תוך ליבם של הדברים

ואל תוך ליבם של אנשים.

אנחנו נתרגל התבוננות בתשומת-לב מלאה

ובלב פתוח לרווחה.

נתבונן ללא כל דעה קדומה.

נתבונן ללא כל שיפוט או תגובה.

נתבונן עמוקות,

כך שנוכל לראות ולהבין את מקורו של הסבל,

ואת טבעם הארעי וההדדי של הדברים כולם.

אנחנו נתבונן בהבנה שלמה כדי לחדור מבעד לסבל,

נשתמש בחרב ההבנה כדי לנתק את כבלי הסבל,

וכך נשחרר לחופשי את עצמנו ואת החיים כולם.

 


אנו קוראים בשמך, סאמאנטאבהאדרא -

אנו קוראים לעשייה השלמה שבליבנו:

 

אנו שואפים ללמוד את הדרך לתרגל עשייה

במבט ובלב מלאי חמלה:

לשמח אדם אחד בבוקר

ולהקל מהכאב של אדם אחד אחר-הצהריים.

אנחנו יודעים שהאושר של הזולת הוא אושרנו שלנו,

ואנו שואפים לחיות בשמחה,

חיים של שירות הזולת.

אנחנו יודעים שכל מילה, כל מבט, כל מעשה וכל חיוך

יכולים להביא אושר לזולת.

אנחנו יודעים שאם נתרגל בלב שלם,

אנו עצמנו נוכל להיות מקור בלתי-נדלה

של שלום ושמחה,

עבור אהובינו ועבור החיים כולם.

 

 

אנו קוראים בשמך, קשיטיגארבהא -

אנו קוראים למשאת-הנפש הנעלה שבליבנו:

 

אנו שואפים ללמוד את הדרך להיות נוכחים

בכל מקום של אפלה, סבל, דיכוי וייאוש,

כך שנוכל להביא לשם אור, תקווה, הקלה וחופש.

מנוי וגמור עימנו לא לשכוח ולא לנטוש

את השרויים במצב נואש.

נעשה את מיטבנו כדי לבוא איתם במגע

כאשר הם אינם יכולים למצוא מוצא מסבלם,

וכאשר שוועתם לעזרה, צדק, שוויון וזכויות-אנוש

אינה נשמעת.

אנחנו יודעים שבעולם יש מקומות חשוכים רבים,

מלאי אימה וייסורים.

אנחנו נמנע מלהוסיף עליהם,

ונעשה את מיטבנו כדי להתמיר אותם.

אנחנו נתרגל כך שנוכל להגשים יציבות והתמדה,

וכך כמו האדמה,

תמיד נהווה תמיכה נאמנה לכל הזקוקים לעזרה.

 

 (Invoking the Bodhisattvas' Names)