לא השמעתי את קולי / מרטין נימלר

I Didn't Speak Out / Martin Niemöller

לא השמעתי את קולי / מרטין נימלר / תרגום: מאיר זוהרתחילה הם באו ולקחו את הקומוניסטים –

ולא השמעתי את קולי,

מפני שלא הייתי קומוניסט;

 

ואז הם באו ולקחו את הסוציאליסטים –

ולא השמעתי את קולי,

מפני שלא הייתי סוציאליסט;

 

ואז הם באו ולקחו את חברי האיגוד המקצועי –

ולא השמעתי את קולי,

מפני שלא הייתי חבר האיגוד המקצועי;

 

ואז הם באו ולקחו את היהודים –

ולא השמעתי את קולי,

מפני שלא הייתי יהודי;

 

ואז הם באו ולקחו אותי –

וכבר לא נותר אדם,

לדבר בעדי.


First they came for the communists –

and I didn't speak out,

because I wasn't a communist;

Then they came for the socialists –

and I didn't speak out,

because I wasn't a socialist;

Then they came for the trade unionists –

and I didn't speak out,

because I wasn't a trade unionist;

Then they came for the Jews –

and I didn't speak out,

because I wasn't a Jew;

Then they came for me –

and there was no one left,

to speak for me.