אל תחזור לישון / רומי

Don't Go Back To Sleep / Rumi [the Coleman Barks version]

אל תחזור לישון / רומי [גרסתו של קולמן בארקס] / תרגום: מאיר זוהר


רוחות השחר סודות מבשרים –

אל תחזור לישון!

 

יש לבקש את שאנחנו באמת רוצים –

אל תחזור לישון!

 

אנשים עוברים ושבים

מעבר למפתן הדלת,

היכן ששני העולמות משיקים;

הדלת עגולה ופתוחה לרווחה –

אל תחזור לישון!


The breezes at dawn have secrets to tell you –

Don't go back to sleep!


You must ask for what you really want –

Don't go back to sleep!


People are going back and forth

across the doorsill

where the two worlds touch;

The door is round and open –

Don't go back to sleep!