בית קשב‏ > ‏

כתבים


בודהיזם ללא איזם:

 

מתוך "התבוננות נכוחה, התבוננות לעומק הדברים":מעורבות: