אודות מדיטציה לא-דואלית


מדיטציה לא-דואלית היא המדיטציה הפשוטה ביותר – פשוט להיות קשובים, יחד עם כל מה שאנחנו עושים ורוצים וחושבים ובכל מצב בו אנחנו נמצאים – בכל רגע מחדש פשוט להיות שלמים עם החיים; מדיטציה לא-דואלית היא התבוננות שלמה, התבוננות פשוטה הפתוחה לכל מה שקורה ברגע הזה, התבוננות גלויה ופנויה לכל הדברים – הפרחים והקוצים, מבחוץ ומבפנים, בינינו לבין עצמנו ובינינו לבין אחרים – היא החופש באמת לנשום את הנשימה של החיים, החופש פשוט להיות ביחד עם כל מה שאנחנו פוגשים וכך לחיות בדרך קשב לחיים.

מדיטציה לא-דואלית היא מדיטציה של הוויה קשובה, היא התבוננות נכוחה במרחב שלם של קשב לחיים; מדיטציה לא-דואלית היא מרחב הוויה שיש בו מקום לכל הדברים, והיא גם גישה של פגישה שיש לה עניין בחיים כפי שהם מתגלים – לאו דווקא כפי שאנחנו חושבים ורוצים, כבר מכירים ויודעים – היא חופש מכל סיפור, רעיון ואמונה, חופש מפחד זמן ומחשבה; היא מהפך של שמיטה, צעד אל הלא נודע, בכל רגע מחדש צעד אל הרגע הזה – היא החופש לפגוש גלויות את האתגר של הרגע הזה ולחיות בקשב-לב שלם, ללא הפרדה בין המדיטציה לבין דרך החיים.

~~~

ללמוד מדיטציה לא-דואלית משמע ללמוד את עצמנו וכך ללמוד גם אנשים נוספים, ללמוד את טבע האדם בלב המצב האנושי, ללמוד את טבע הדברים וכך ללמוד את החיים ברגע הזה – בכל רגע מחדש, מבחוץ ומבפנים, בכל מצב חיים; זו למידה חיה בלי להסתמך על כל אמת-מידה, ללא מתכון וללא נוסחה, ללא דעה קדומה וללא מסקנה – זו הגישה הקשובה לכל מצב שאנחנו פוגשים, זה מהפך בגישה הרגילה: ללמוד מדיטציה לא-דואלית משמע ללמוד מדיטציה כדרך חיים – ללמוד להיות מדיטציה ללא בחירה ולחיות מדיטציה לאור השאלה.

להיות מדיטציה ללא בחירה במטרה, זו פשוט התבוננות שלמה ללא הסתמכות על שימוש באמצעים – זו גישה בלתי אמצעית לפגישה עם החיים, היא החופש להיות ערים לדברים שמעצמם מתרחשים וכך לחיות לאור העובדה של הרגע הזה – עכשיו אנחנו כאן כפי שאנחנו, כאן ועכשיו כך הם החיים; זו הסתפקות בממשות, היא הנכונות לפגוש כל מצב כפי שהוא ולחיות בהתאם – זו פשוט הפתיחות לכל מה שקורה ממש ברגע הזה בלי לצמצם את שדה ההתבוננות, וכך להיות שלמים עם החיים כפי שהם; זו מדיטציה של הוויה שלמה, היא התבוננות ללא מחשבה של הפרדה וללא רעיון של הפרעה וללא רצון בשליטה על הדברים – זה החופש להניח לנשימה לנשום את עצמה, ופשוט להיות מרחב שלם של קשב לחיים.

לחיות מדיטציה לאור השאלה, זה החופש לחיות ללא היאחזות בכל תשובה בטוחה – בכל רגע להתחדש בשאלה פתוחה, זו מדיטציה של שאלה קשובה; זה החופש להיות קשובים בכל רגע מחדש, להיות גלויים ופנויים לכל הדברים כהווייתם וכך לפגוש את עצמנו וגם אחרים, לפגוש כל מצב חיים בפתיחות ובסקרנות, בגישה מלאת חיוּת ופליאה, בלי ללכת שולל אחר תחליפים והבטחות וסיפורים ובלי לשקוע בתסביכים – זה החופש לחיות בעולם בלי להיות לכודים ואבודים בתשובות הרגילות, לגלות עניין בכל מה שקורה ברגע הזה בלי להתפתות לתשובות הידועות, לחיות ללא הסתמכות על מתכונים ונוסחאות של דעות ומסקנות, רעיונות ואמונות; זה החופש לחיות ללא כל אמת-מידה, לעשות צעד אל הלא נודע, לערער על הסמכות של כל עמדה בטוחה לכאורה, מה שאנחנו חושבים שאנחנו כבר מכירים ויודעים, וכך להיענות לכל אתגר חיים בגישה של שאלה: האם אנחנו חופשיים לאהוב את החיים, ולגלות זאת בפעולה? – זה המפתח והשער, זו הדרך כולה.

~~~

רטריט מדיטציה לא-דואלית הוא מרחב של פנאי, פסק זמן להתרענן משגרת השכחה, אפשרות והזדמנות להתחדשות, שער פתוח לרווחה – זה מקום להיות, פשוט להיות ובאמת לגלות – זה מקום להיות ולפגוש ולשמוט, וכך לגלות את המתנה של החיים ברגע הזה; רטריט מדיטציה לא-דואלית הוא מרחב הוויה להתנסות ישירה כדי ללמוד את עצמנו כפי שאנחנו וכך ללמוד את טבע האדם ואת טבע הדברים, ללמוד את החיים כפי שהם מתגלים בכל רגע מחדש ברגע הזה – זו הזמנה להתבוננות נכוחה ופגישה גלויה, זה החופש פשוט להיות ולחיות מדיטציה בלב המצב האנושי – להיות שלמים וללמוד ביחד גישה קשובה לחיים.

רטריט מדיטציה לא-דואלית הוא מרחב למידה – זו הזמנה להיות קשובים ממש כאן ועכשיו לכל הדברים כאשר הם מופיעים וחולפים, מבחוץ ומבפנים, בגוף ובנפש יחד עם כל המטענים, המחשבות והרגשות והסיפורים – פשוט לשהות במרחב של התבוננות הפתוחה לכל מה שחי בליבנו ולכל שאלת חיים ... ויחד עם התבוננות קשובה ולמידה עצמית, ברטריט יש מקום גם לשיחה בהתאם לשאלות של המשתתפים – שאלות אודות המדיטציה, ואודות מצבם ודרכם בחיים; רטריט מדיטציה לא-דואלית הוא מרחב המוקדש לחקירה משותפת והתעמקות בכל שאלה או התלבטות, אתגר מצוקה ובעיה, ללא הפרדה בין הדרך לבין החיים: הרטריט פתוח להכיל ולקבל הכל, וכך הוא מאפשר להביא את מצבי החיים הממשיים שאנחנו פוגשים אל מרחב הקשב של המדיטציה; הרטריט מאפשר מקום ומזמין לגלות עניין – זו הדרך בה אנחנו לומדים להגשים מדיטציה בלב החיים.