כתבים ותרגומים

כתבי בית קשב

דרך הבודהה, דרך חייםהתבוננות נכוחה מעבר למילים

מתוך "גשמי ברכה

מעורבות קשובה בעד האדם
תרגומי בית קשב


[הספר "חופן של עלים: לקט מתורתם של הבודהה ותלמידיו" כולל תרגומים של שפע של דרשות וכתבים נוספים מהמסורת הבודהיסטית, ועוד

תרגומים נוספים