8 שיחות מתוך סדנת מדיטציה לא-דואלית:

פשוט להיות, באמת לגלות


~~~

פשוט להיות, באמת לגלות (1) ללמוד מדיטציה לא-דואלית

~~~

פשוט להיות, באמת לגלות (2) הזמנה לפגישה במרחב הוויה

~~~

פשוט להיות, באמת לגלות (3) מדיטציה של הוויה שלמה

~~~

פשוט להיות, באמת לגלות (4) להיות מדיטציה ללא בחירה

~~~

פשוט להיות, באמת לגלות (5) להיות מדיטציה של אי-עשייה

~~~

פשוט להיות, באמת לגלות (6) שיח פתוח לשאלות

~~~

פשוט להיות, באמת לגלות (7) לחיות מדיטציה לאור השאלה

~~~

פשוט להיות, באמת לגלות (8) מדיטציה של שאלה קשובה

~~~

"שערים למדיטציה לא-דואלית" זו מתנה – באפשרותך לתמוך ולתרום:

נתינה בנדיבות-לב Dana תתקבל בברכה ובהכרת תודה