4 שיחות מתוך סדנת מדיטציה לא-דואלית:

לפגוש את החיים בלב המצב האנושי


~~~

לפגוש את החיים בלב המצב האנושי (1) לפגוש את העובדה של הרגע הזה

~~~

לפגוש את החיים בלב המצב האנושי (2) גישה של פגישה עם הפחד הראשוני

~~~

לפגוש את החיים בלב המצב האנושי (3) ללמוד מדיטציה, לפגוש את החיים

~~~

לפגוש את החיים בלב המצב האנושי (4) שיח פתוח לשאלות

~~~

"שערים למדיטציה לא-דואלית" זו מתנה – באפשרותך לתמוך ולתרום:

נתינה בנדיבות-לב Dana תתקבל בברכה ובהכרת תודה