5 שיחות מתוך סדנת מדיטציה לא-דואלית:

לחיות מדיטציה לאור השאלה


~~~

לחיות מדיטציה לאור השאלה (1) פשוט להיות התבוננות שלמה

~~~

לחיות מדיטציה לאור השאלה (2) פשוט להיות ללא בחירה במטרה

~~~

לחיות מדיטציה לאור השאלה (3) לחיות בגישה של שאלה פתוחה

~~~

לחיות מדיטציה לאור השאלה (4) לגלות את השאלה של החיים

~~~

לחיות מדיטציה לאור השאלה (5) שיח פתוח לשאלות

~~~

"שערים למדיטציה לא-דואלית" זו מתנה – באפשרותך לתמוך ולתרום:

נתינה בנדיבות-לב Dana תתקבל בברכה ובהכרת תודה