[התרגום לעברית לאחר האנגלית]

The Inferno of the Living

Italo Calvino


[for a PDF file of the text: read / download ]


The inferno of the living is not something that will be; if there is one, it is what is already here, the inferno where we live every day, that we form by being together. There are two ways to escape suffering it. The first is easy for many: accept the inferno and become such a part of it that you can no longer see it. The second is risky and demands constant vigilance and apprehension: seek and learn to recognize who and what, in the midst of inferno, are not inferno, then make them endure, give them space.

[From "Invisible Cities" / translated from the Italian by William Weaver]

תופת החיים

איטאלו קאלווינו


[לקובץ PDF של הטקסט: לקריאה / להורדה ]


תופת-האנשים החיים איננה משהו שיהיה; אם קיימת תופת, הריהי כבר כאן, זו התופת בה אנחנו חיים יום-יום, זו שאנו יוצרים בהיותנו יחד. ישנן שתי דרכים להימלט מן הסבל: הראשונה קלה היא לרבים: לקבל את התופת כפי שהיא ולהיעשות חלק ממנה, עד כדי כך שאין מבחינים בה עוד. הדרך השנייה הרת-סכנות היא ודורשת תשומת-לב ולימוד מתמיד: לחפש ולדעת לזהות מי ומה בתוככי התופת אינם תופת, את אלה להביא לידי המשך, ולהעניק להם מרחב מחיה.


[מתוך "הערים הסמויות מעין" / תרגם מאיטלקית: גאיו שילוני / כל זכויות התרגום העברי שמורות לספריית פועלים]
אנו פועלים על מנת לשמור על זכויות הקניין הרוחני.
אם פרסום זה פוגע בצורה כלשהי בזכויות יוצרים, נא הודיעו לנו ונסיר אותו מייד.