[התרגום לעברית לאחר האנגלית]

Beyond the Bend in the Road

Fernando Pessoa


[for a PDF file of the text: read / download ]


Beyond the bend in the road

There may be a well, and there may be a castle,

And there may be just more road.

I don’t know and don’t ask.


As long as I’m on the road that’s before the bend

I look only at the road before the bend,

Because the road before the bend is all I can see.


It would do me no good to look anywhere else

Or at what I can’t see.


Let’s pay attention only to where we are.

There’s only enough beauty in being here and not somewhere else.


If there are people beyond the bend in the road,

Let them worry about what’s beyond the bend in the road.

That, for them, is the road.


If we’re to arrive there, when we arrive there we’ll know.

For now we know only that we’re not there.

Here there’s just the road before the bend, and before the bend

There’s the road without any bend.

מעבר לפיתול הדרך

פרננדו פסואה


[לקובץ PDF של הטקסט: לקריאה / להורדה ]


מעבר לפיתול הדרך

אולי יש בור, ואולי מבצר,

ואולי רק המשך הדרך.

איני יודע ואיני שואל.


כל עוד אני הולך בדרך לפני הפיתול

אני רק מביט בדרך שלפני הפיתול,

כי איני יכול לראות אלא את הדרך שלפני הפיתול.


לא היה מועיל לי כלל להביט לצד אחר

ולצד שאינני רואה.


בואו נייחס חשיבות רק למקום שאנו נמצאים בו.

יש די יופי בהימצאות כאן ולא בשום מקום אחר.


אם יש מישהו מעבר לפיתול הדרך,

שאלה יתחשבו במה שיש מעבר לפיתול הדרך.

זוהי הדרך בשבילם.


אם נצטרך להגיע לשם, כשנגיע לשם נדע.

לעת עתה אנו יודעים רק שאיננו שם.

כאן ישנה הדרך לפני הפיתול, ולפני הפיתול

ישנה הדרך בלי שום פיתול.

אנו פועלים על מנת לשמור על זכויות הקניין הרוחני.
אם פרסום זה פוגע בצורה כלשהי בזכויות יוצרים, נא הודיעו לנו ונסיר אותו מייד.