[התרגום לעברית לאחר המקור באנגלית]

Autobiography in Five Short Chapters

Portia Nelson


[for a PDF file of the text: read / download ]


Chapter 1

I walk down the street.

There is a deep hole in the sidewalk.

I fall in.

I am lost …

I am helpless.

It isn’t my fault.

It takes forever to find a way out.


Chapter 2

I walk down the same street.

There is a deep hole in the sidewalk.

I pretend I don’t see it.

I fall in again.

I can’t believe I am in the same place,

But it isn’t my fault.

It still takes a long time to get out.


Chapter 3

I walk down the same street.

There is a deep hole in the sidewalk.

I see it is there.

I still fall in …

It’s a habit.

My eyes are open.

I know where I am.

It is my fault.

I get out immediately.


Chapter 4

I walk down the same street.

There is a deep hole in the sidewalk.

I walk around it.


Chapter 5

I walk down another street.

אוטוביוגרפיה בחמישה פרקים קצרים

פורשה נלסון / תרגום: מאיר זוהר


[לקובץ PDF של הטקסט: לקריאה / להורדה ]


פרק 1

אני הולכת ברחוב.

יש בור עמוק במדרכה.

אני נופלת פנימה.

אני אבודה ...

אני חסרת אונים.

אין זו אשמתי.

לוקח נצח למצוא מוצא.


פרק 2

אני הולכת באותו הרחוב.

יש בור עמוק במדרכה.

אני מעמידה פנים שאיני רואה אותו.

שוב אני נופלת פנימה.

איני יכולה להאמין שאני באותו המקום,

אבל אין זו אשמתי.

עדיין לוקח זמן רב לצאת החוצה.


פרק 3

אני הולכת באותו הרחוב.

יש בור עמוק במדרכה.

אני רואה שהוא שם.

בכל זאת אני נופלת פנימה ...

זה הרגל.

עיניי פקוחות.

אני יודעת היכן אני.

זו אשמתי.

אני יוצאת החוצה מייד.


פרק 4

אני הולכת באותו הרחוב.

יש בור עמוק במדרכה.

אני עוקפת אותו.


פרק 5

אני הולכת ברחוב אחר.

אנו פועלים על מנת לשמור על זכויות הקניין הרוחני.
אם פרסום זה פוגע בצורה כלשהי בזכויות יוצרים, נא הודיעו לנו ונסיר אותו מייד.