[התרגום לעברית לאחר האנגלית]

I Didn't Speak Out

Martin Niemöller


[for a PDF file of the text: read / download ]


First they came for the communists –

and I didn't speak out,

because I wasn't a communist;


Then they came for the socialists –

and I didn't speak out,

because I wasn't a socialist;


Then they came for the trade unionists –

and I didn't speak out,

because I wasn't a trade unionist;


Then they came for the Jews –

and I didn't speak out,

because I wasn't a Jew;


Then they came for me –

and there was no one left,

to speak for me.

לא השמעתי את קולי

מרטין נימלר / תרגום: מאיר זוהר


[לקובץ PDF של הטקסט: לקריאה / להורדה ]


תחילה הם באו ולקחו את הקומוניסטים –

ולא השמעתי את קולי,

מפני שלא הייתי קומוניסט;


ואז הם באו ולקחו את הסוציאליסטים –

ולא השמעתי את קולי,

מפני שלא הייתי סוציאליסט;


ואז הם באו ולקחו את חברי האיגוד המקצועי –

ולא השמעתי את קולי,

מפני שלא הייתי חבר האיגוד המקצועי;


ואז הם באו ולקחו את היהודים –

ולא השמעתי את קולי,

מפני שלא הייתי יהודי;


ואז הם באו ולקחו אותי –

וכבר לא נותר אדם,

לדבר בעדי.

אנו פועלים על מנת לשמור על זכויות הקניין הרוחני.
אם פרסום זה פוגע בצורה כלשהי בזכויות יוצרים, נא הודיעו לנו ונסיר אותו מייד.