[התרגום לעברית לאחר המקור באנגלית]

I Learned This, At Least

H. D. Thoreau (from "Walden")


[for a PDF file of the text: read / download ]


I learned this, at least, by my experiment:


that if one advances confidently in the direction of his dreams,

and endeavors to live the life which he has imagined,

he will meet with a success unexpected in common hours.


He will put some things behind, will pass an invisible boundary;

new, universal and more liberal laws

will begin to establish themselves around and within him;

or the old laws be expanded,

and interpreted in his favor in a more liberal sense,

and he will live with the license of a higher order of beings.


In proportion as he simplifies his life,

the laws of the universe will appear less complex,

and solitude will not be solitude,

nor poverty poverty, nor weakness weakness.


If you have built castles in the air, your work need not be lost;

that is where they should be.

Now put the foundations under them.

למדתי זאת, לפחות

ה. ד. ת'ורו (מתוך "וולדן") / תרגום: מאיר זוהר


[לקובץ PDF של הטקסט: לקריאה / להורדה ]


למדתי זאת, לפחות, בניסיוני:


שאם אדם מתקדם בביטחון אל עבר חלומו,

ומעז לחיות את החיים שבדמיונו,

הוא יפגוש בהצלחה בלתי צפויה.


הוא יוותר על כמה דברים, יעבור גבול בלתי נראה;

חוקים חדשים, אוניברסליים וליברליים יותר

יחלו לבסס עצמם מסביבו ובתוכו;

או שהחוקים הישנים יתרחבו

ויתפרשו במובן חופשי יותר לטובתו,

והוא יחיה חיים מסדר נעלה יותר.


כפי שהוא מפשט את חייו,

כך חוקי היקום יתגלו פחות מסובכים,

ובדידות לא תהיה עוד בדידות,

לא עוני עוני, לא חולשה חולשה.


אם בנית באוויר טירות, לא לשווא עבודתך;

שם מקומן. עתה, הנח את היסודות תחתן.

אנו פועלים על מנת לשמור על זכויות הקניין הרוחני.
אם פרסום זה פוגע בצורה כלשהי בזכויות יוצרים, נא הודיעו לנו ונסיר אותו מייד.