[התרגום לעברית לאחר האנגלית]

Don't Go Back To Sleep

Rumi [the Coleman Barks version]


[for a PDF file of the text: read / download ]


The breezes at dawn have secrets to tell you –

Don't go back to sleep!


You must ask for what you really want –

Don't go back to sleep!


People are going back and forth

across the doorsill

where the two worlds touch;

The door is round and open –

Don't go back to sleep!

אל תחזור לישון

רומי [גרסתו של קולמן בארקס] / תרגום: מאיר זוהר


[לקובץ PDF של הטקסט: לקריאה / להורדה ]


רוחות השחר סודות מבשרים –

אל תחזור לישון!


יש לבקש את שאנחנו באמת רוצים –

אל תחזור לישון!


אנשים עוברים ושבים

מעבר למפתן הדלת,

היכן ששני העולמות משיקים;

הדלת עגולה ופתוחה לרווחה –

אל תחזור לישון!

אנו פועלים על מנת לשמור על זכויות הקניין הרוחני.
אם פרסום זה פוגע בצורה כלשהי בזכויות יוצרים, נא הודיעו לנו ונסיר אותו מייד.