[התרגום לעברית לאחר המקור באנגלית]

Mindful

Mary Oliver (from "Why I Wake Early")


[for a PDF file of the text: read / download ]


Every day

I see or hear

something

that more or less


kills me

with delight,

that leaves me

like a needle


in the haystack

of light.

It was what I was born for –

to look, to listen,


to lose myself

inside this soft world –

to instruct myself

over and over


in joy,

and acclamation.

Nor am I talking

about the exceptional,


the fearful, the dreadful,

the very extravagant –

but of the ordinary,

the common, the very drab,


the daily presentations.

Oh, good scholar,

I say to myself,

how can you help


but grow wise

with such teachings

as these –

the untrimmable light


of the world,

the ocean's shine,

the prayers that are made

out of grass?

קשובה

מרי אוליבר / תרגום: מיכל ארבל


[לקובץ PDF של הטקסט: לקריאה / להורדה ]


כל יום

אני רואה או שומעת

משהו

שפחות או יותר


הורג אותי

בעונג,

שמשאיר אותי

כמחט


בערמת השחת

של האור.

לזה נולדתי –

להתבונן, להקשיב,


לאבד את עצמי

בתוך העולם הרך הזה –

להנחות את עצמי

שוב ושוב


בשמחה,

ובתשׁואה.

ואיני מדברת

על החריג,


המפחיד, המחריד,

המופרז ביותר;

אלא על הרגיל,

השכיח, הסתמי עד מאוד,


מצגי היומיום.

הו, משכילה שכמותי,

אני אומרת לעצמי,

איך את יכולה


שלא להחכים

עם שיעורים שכאלו –

אור העולם


הבלתי ניתן לגיזום,

זוהר האוקיינוס,

התפילות העשויות

מעשב?

אנו פועלים על מנת לשמור על זכויות הקניין הרוחני.
אם פרסום זה פוגע בצורה כלשהי בזכויות יוצרים, נא הודיעו לנו ונסיר אותו מייד.