[התרגום לעברית לאחר המקור באנגלית]

Back to the Body

(Bodyfulness Meditation)

M. Zohar


[for a PDF file of the text: read / download ]


Cultivating the mind

is being fooled by the mind,

Dwelling in the body

is being free from the mind.


Thus, being meditation

is regarding the body,

not limiting the mind –

Minding the body and embodying the mind;


Awareness of the mind in the body,

and presence in the body as the mind –

That’s the gateway to true life in the now.

חזרה לגוף

מאיר זוהר


[לקובץ PDF של הטקסט: לקריאה / להורדה ]


לטפח את הנפש,

משמע ללכת שולל אחר הנפש;

לשכון בגוף,

משמע להשתחרר לחופשי מהנפש.


כך, להיות מדיטציה

זה להתבונן בגוף,

לא להגביל את הנפש –

להשיב נפש בגוף, ולהגשים בגוף את הנפש;


מודעות לנפש בגוף, ונוכחות בגוף כנפש –

זה השער, זו הדרך לחיי אמת ברגע הזה.


____________________________________

המילה "נפש" משמשת בטקסט זה כתרגום של המילה "mind" (למרות שאין מילה או ביטוי בעברית שיכולים לתרגם במדויק את מלוא המשמעות של "mind"). היא מתייחסת לכלל התוכן של הפעילות המנטלית-נפשית, הכוללת מחשבות והרגשות.