בודהיצ'יטה

מאיר זוהר


[טקסט זה כולל קטעים מתוך הספר "בודהיצ'יטה: בדרך אל הרגע הזה"]


[לקובץ PDF של הטקסט: לקריאה / להורדה ]


בודהיצ'יטה (Bodhicitta) היא התעוררות הלב, היא התשוקה לחיים, הכמיהה לאמת – היא החופש להיות באמת בחיים; בודהיצ'יטה היא הלב של דרך קשב לחיים – היא דרך בה בכל רגע מחדש כל צעד הוא צעד אל הרגע הזה. בודהיצ'יטה היא הגישה הקשובה ברגע הזה – היא הרצון והחופש לפגוש כאן ועכשיו את הדברים כהווייתם, את הפרחים וגם את הקוצים, ללא אפליה וללא תנאים; בודהיצ'יטה היא החופש לאהוב את החיים, ולגלות את האהבה בפעולה: בודהיצ'יטה היא הרצון והחופש להיות ערים ולעזור גם לאחרים, לעזור לזולת לעזור גם לאנשים נוספים להתעורר לחיים.

~ ~ ~

בודהיצ'יטה היא התשוקה לחיים – היא הרצון והחופש באמת לטעום את החיים, להתעורר לחיים כפי שהם באמת ברגע הזה; בודהיצ'יטה היא הכמיהה לאמת – היא הסקרנות והעניין באמת להתנסות ולטבול בלב שלם בים החיים, באמת לנשום את הנשימה של החיים, באמת לגלות את הדברים פשוט מפני שכאן ועכשיו כך הם החיים. בודהיצ'יטה היא התעוררות הלב לממשות של החיים ברגע הזה, היא החופש לפגוש ממש כאן ועכשיו את החיים – היא גישה של פגישה עם כל הדברים, היא יראת כבוד לחיים כפי שהם עכשיו מתגלים.

בודהיצ'יטה היא החופש לפגוש בכל רגע מחדש את הדברים כהווייתם, ללא דעה קדומה וללא מסקנה, ללא ידיעה וללא אפליה; בודהיצ'יטה היא החופש להטיל ספק בכל האמונות הרגילות, להציב את כל הדעות והמסקנות והרעיונות בסימן שאלה, וכך החיים בדרך קשב הם מסע הרפתקה – כל רגע הוא תגלית, צעד אל הלא נודע. בודהיצ'יטה היא החופש לחיות לאור השאלה של החיים, היא מהפך שלם ביחס לכל הרצונות הרגילים, היא קשב לרצון של החיים; בודהיצ'יטה היא מה שאנחנו באמת רוצים, והדברים באמת פשוטים: בודהיצ'יטה היא גישה קשובה שיש בה סקרנות ועניין במצב כאן ועכשיו, מבחוץ ומבפנים – ממש ברגע הזה, בודהיצ'יטה היא התעוררות הלב בדרך קשב לחיים.

~ ~ ~

הלב של דרך קשב הוא הגישה הקשובה ברגע הזה – זו בודהיצ'יטה, היא החופש לאהוב את החיים; בודהיצ'יטה היא גישה גלויה ופנויה לכל הדברים בתוכנו ומסביבנו, היא החופש להיות שלמים עם החיים כפי שהם מתגלים בכל הדברים, החופש להיות קשובים לניגון של החיים – להיות באמת קשובים לעומק הדברים וכך לחיות את החיים לעומקם: בודהיצ'יטה היא החופש לגלות כאן ועכשיו את החיים כפי שהם מופיעים וחולפים, מבחוץ ומבפנים, יחד עם הקוצים וכמובן גם הפרחים; בודהיצ'יטה היא החופש לפגוש את הדברים כהווייתם, מעבר לשם וצורה – היא מרחב שלם של הוויה קשובה, היא צעד אל הלא נודע. בודהיצ'יטה היא המהות של הדרך אבל היא אינה מטרה אליה נעים ואותה משיגים, היא אינה תוצאה של שימוש באמצעים אלא ממש ברגע הזה היא מהפך שלם בסדר העדיפויות בחיים, מה שאנחנו באמת רוצים, סדר חדש בחיים; בודהיצ'יטה היא הכמיהה לאמת, התשוקה לחיים – היא הרצון וגם החופש להתעורר לחיים, להיות באמת בחיים, הרצון וגם החופש לפעול בחמלה ובאמת לעזור לאחרים.

בודהיצ'יטה היא החופש לעזור, לעצמנו וגם לאחרים – לעזור לכולם, לכל מי שאפשר, להתעורר ולאהוב את החיים, לעזור לכולם להיות חופשיים לעזור גם לאנשים נוספים; בודהיצ'יטה היא העזרה הטובה ביותר, המתנה הנפלאה ביותר של החיים שאנחנו יכולים לתת לאחרים. בודהיצ'יטה היא המתנה של הרגע הזה, אותה אנחנו נותנים ומקבלים בכל רגע בו אנחנו כאן ועכשיו באמת קשובים; בודהיצ'יטה היא אהבת אמת, היא הנכונות לקבל כל מה שיש ולתת כל מה שאפשר – בודהיצ'יטה היא החופש לתת ולקבל, כלפי חוץ וכלפי פנים, להיות קשובים לנשימה של החיים. בודהיצ'יטה היא אהבה שאין בה אפליה, בעד ונגד, והיא אינה תלויה בתנאים – אהבה אמיתית אינה עסקת חילופין, לאהבה אין אויבים; אהבת אמת היא אהבה של החיים – היא פתיחות קשובה לכל הדברים כפי שהם עכשיו מתרחשים, היא יראת כבוד לחיים.

בודהיצ'יטה היא החופש לאהוב את החיים, ללא אפליה וללא תנאים, משמע לאהוב את עצמנו כפי שאנחנו ויחד איתנו לאהוב גם אחרים – אבל לאהוב לא רק ברגש או רצון טוב אלא לאהוב ממש במעשים; אהבת אמת אינה רעיון או אידיאל נעלה אלא היא פעולה קשובה ממש כאן ועכשיו ברגע הזה. בודהיצ'יטה היא החופש לאהוב בכל מצב, עכשיו ובכל רגע מחדש, אבל בודהיצ'יטה אינה רק כוונה אלא היא תמיד מתממשת בפעולה – אהבה היא פעולה שיש בה הבנה וחופש ושמחה, שלום וחמלה והכרת תודה; בודהיצ'יטה היא איכות החיים הערים, היא חופש פעולה קשובה בלב החיים – היא הגישה הקשובה בכל מצב ובכל מה שאנחנו עושים, היא מהפך בגישה לחיים.

~ ~ ~

בודהיצ'יטה היא הלב והמקור, המהות והחיוּת, התכלית והתשתית והתמצית של כל הדרכים הרגילות – היא הצעד הראשון והאחרון בכל רגע מחדש בדרך אל הרגע הזה; בודהיצ'יטה מתגלה באינסוף פנים, ובכל מקום הדברים באמת פשוטים – בודהיצ'יטה היא החופש להיות כאן ועכשיו באמת בחיים, היא התעוררות הלב בדרך קשב לחיים. בודהיצ'יטה היא דרך חיים, היא מחויבות לחיים ברגע הזה – היא החופש להיות ערים ללא התכחשות לממשות, לפגוש את הדברים כהווייתם בלי להתפתות וללכת שולל אחר אשליות, בלי להיסחף ברעיונות ובלי לשקוע בסיפורים; בודהיצ'יטה היא מעורבות קשובה בלב שלם בלב החיים, מעורבות שלמה ברגע הזה בלב המצב האנושי – בכל מצב חיים בודהיצ'יטה היא צעד אל לב האדם, צעד אל הרגע הזה.

בודהיצ'יטה היא ניצוץ של ערוּת בלב החיים, בכל מקום היא שדה של חיוּת, היא מרחב שלם של קשב לחיים, מרחב פנוי להתבוננות, מקום להיות ולגלות – להיות קשובים וכך לגלות את עצמנו וגם אחרים, לגלות את הדברים כפי שהם עכשיו מופיעים וחולפים, כפי שהם מתגלים ברגע הזה מבחוץ ומבפנים – לגלות את החיים כהווייתם, לאו דווקא כפי שאנחנו חושבים או רוצים, כבר מכירים ויודעים; בודהיצ'יטה היא תנועה של סקרנות ועניין, כמיהה לטעום את החיים, תשוקה להתנסות ישירה, הוויה קשובה לאור השאלה "מה זה? – מה באמת קורה ברגע הזה?" – משמע, בודהיצ'יטה אינה בסוף אלא ממש כאן ועכשיו בהתחלה: בודהיצ'יטה היא החיוּת שפותחת את ליבנו ומתגלה בחיינו כאשר אנחנו קשובים לחיים, היא החיוּת בכל רגע של ערוּת, בכל צעד ובכל נשימה קשובה ברגע הזה.

בודהיצ'יטה היא מצפן שתמיד מכוון אל החיים ברגע הזה; בודהיצ'יטה היא מפתח קסמים שפותח את שערי הלב, היא דלת סתרים שנפתחת פתאום אל ההיכל של הרגע הזה – היא שער פתוח לרווחה, שער אל ממלכת החיים, ממש כאן ועכשיו במקום ובמצב בהם אנחנו כבר נמצאים. בודהיצ'יטה היא פעמון השכמה שתמיד מזמין אל החיים ברגע הזה – היא שעון פלאים שתמיד מורה על ההווה, היא אור שלעולם אינו כבה, היא בת-קול שמבשרת ומאפשרת את המתנה של החיים, החסד של הרגע הזה; בודהיצ'יטה היא הד, התעוררות של החיים לעצמם – היא הקול הקורא והיא גם המענה, היא קריאה לה אנחנו נענים בכל רגע בו אנחנו באמת קשובים לחיים כפי שהם עכשיו מתגלים באינסוף שמות וצורות, שפע קולות וצבעים – בודהיצ'יטה היא היענות לקריאה של החיים ברגע הזה. בודהיצ'יטה היא לפיד אש תמיד, מגדל-אור שמאיר את דרכנו בחיים – היא להבה של אהבה שמשחררת אותנו לחופשי מערפילי המחשבה, מחלצת אותנו מביצות ההרגלים ומעירה אותנו לחיים ברגע הזה; בודהיצ'יטה היא נווה מדבר, מעיין מים חיים – היא מעיין נובע שמחייה אותנו בכל רגע מחדש ברגע הזה.

בודהיצ'יטה היא גישה קשובה לחיים, היא החופש להיות קשובים לניגון של החיים ובאמת לנשום את הנשימה של החיים, היא הבחירה בחיים – בחירה בחיים מפני שכאן ועכשיו כבר אנחנו נמצאים, אנחנו כפי שאנחנו ברגע הזה, ללא בחירה; בחירה בחיים, משמע בחירה באמת של הרגע הזה – בחירת הממשות ושמיטת האשליה. בודהיצ'יטה היא החופש לבחור בחיים ברגע הזה בלי להתפתות לתחליפים, בלי ללכת שולל אחר רעיונות וסיפורים, משמע להיות קשובים ולפגוש גלויות את המצב האנושי בעצמנו וגם באחרים – לבחור בחיים כפי שהם גם יחד עם הקוצים, האתגרים והקשיים, וכך לגלות את הפרחים, המתנה של החיים ברגע הזה; לבחור בחיים בכל נשימה ובכל רגע של הוויה קשובה, בכל רגע מחדש, וכך לטפח חיים בכל מה שאנחנו עושים – לטפח חיים, משמע לגלות חיוּת בליבנו ובחיינו ולהגיש עזרה לכולם בלב פתוח לחיים: בודהיצ'יטה היא החופש לאהוב את החיים ולגלות את האהבה בפעולה קשובה, החופש להיות ערים ולעזור גם לאחרים לפגוש את עצמם ולגלות את מיטבם, לפעול בחמלה ולעזור לזולת להיות חופשיים לעזור גם לאנשים נוספים להתעורר ולהיות באמת בחיים; בודהיצ'יטה היא החופש לאהוב, ללא אפליה וללא תנאים, ויחד להתעורר לחיים.