[התרגום לעברית לאחר האנגלית]

The Five Remembrances


[for a PDF file of the text: read / download ]


I am of the nature to grow old.

There is no way to escape growing old.


I am of the nature to have ill health.

There is no way to escape ill health.


I am of the nature to die.

There is no way to escape death.


All that is dear to me and everyone I love

are of the nature to change.

There is no way to escape being separated from them.


My actions are my only true belongings.

I cannot escape the consequences of my actions.

My actions are the ground upon which I stand.


(From the Upajjhatthana Sutta)

חמש התזכורות של הבודהה


תרגום: מאיר זוהר / מתוך "חופן של עלים: לקט מתורתם של הבודהה ותלמידיו"


[לקובץ PDF של הטקסט: לקריאה / להורדה ]
[ראו גם "חמש התזכורות לחיים ערים", להרחבה והעמקה]


בדרך הטבע, אני אזדקן –

אין מנוס מזקנה.


בדרך הטבע, אני אחלה –

אין מנוס ממחלה.


בדרך הטבע, אני אמות –

אין מנוס ממוות.


בדרך הטבע, כל היקר לי והאהוב עלי ישתנה –

אין מנוס מפרידה.


מעשיי הם רכושי היחיד, הם הקרקע מתחת לרגליי –

אין מנוס מתוצאות מעשיי.

אנו פועלים על מנת לשמור על זכויות הקניין הרוחני.
אם פרסום זה פוגע בצורה כלשהי בזכויות יוצרים, נא הודיעו לנו ונסיר אותו מייד.